Vem ska märka förpackningarna med hälsovarningen?

Det är tillverkare och importörer som är ansvariga att förse förpackningar med hälsovarningar. (11 § tobakslagen)