Vilka regler gäller för försäljning av löv?

Vid försäljning av löv ska förpackningar med löv endast märkas som en tobaksvara om löven innehåller tobak eller om de saluförs blandat med tobak, det är att anses vara en tobaksvara. Om löven inte är en tobaksvara kan de omfattas av märkningskraven som gäller örtprodukter för rökning. En örtprodukt för rökning är en produkt baserad på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas via förbränning (9 § tobakslagen).

För detaljerade regler se Märkning