Regler om örtprodukter för rökning

Här hittar du regler om örtprodukter för rökning och förarbeten till lagstiftningen.

Örtprodukter för rökning är produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning.

Observera att lagen om tobak och liknande produkter inte ska tillämpas på örtprodukter för rökning som är klassificerade som narkotika eller som hälsofarliga varor.

Regler

Lag

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förordning

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Föreskrifter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:44) om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning

Förarbeten

Prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter

Prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2186

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan