Rapporterade örtprodukter för rökning

De örtprodukter för rökning som har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten och får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden finns listade nedan. (5 § tobaksförordningen).

VarumärkesnamnLanseringsdatum
Rapportens pdf 20XX-XX-XX
Rapportens pdf 20XX-XX-XX