Offentliggjorda rapporter om örtprodukter för rökning

Innan en örtprodukt för rökning får tillhandahållas konsumenter i Sverige ska tillverkare och importörer rapportera in produktens ingredienser till oss på Folkhälsomyndigheten. De uppgifter som inte är företagshemligheter offentliggörs på den här sidan.

Rapporterade örtprodukter för rökning

I följande Excel-filer har vi listat de örtprodukter för rökning som har rapporterats in till oss på Folkhälsomyndigheten. Att produkterna har anmälts till oss är ett krav för att de ska få tillhandahållas på den svenska marknaden. Men det innebär inte att vi har kontrollerat att produkterna uppfyller alla krav för att finnas på marknaden.

Excel-filerna innehåller enbart produkter som är aktuella på den svenska marknaden idag. Det vill säga produkter där lanseringsdatum är passerat och där återkallelsedatum inte har infallit.

Filerna uppdateras en gång per månad. Det står i Excel-filen vilket datum denna senast är uppdaterad.

Krav på rapportering av örtprodukter för rökning

Innan en örtprodukt för rökning får tillhandahållas konsumenter i Sverige ska tillverkaren eller importören rapportera in uppgifter om produkten och dess ingredienser till oss på Folkhälsomyndigheten genom EU-CEG (EU:s webbportal för produkt- och ingrediensrapportering).

Här hittar du mer information om ingrediensrapportering av örtprodukter för rökning

Regler som styr de uppgifter vi gör offentliga

Offentliggörandet av uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning har sin grund i EU:s tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU. Syftet är att allmänheten ska få information om de produkter som finns på marknaden.

Det innebär att vi, på vår webbplats, ska offentliggöra vissa uppgifter om de örtprodukter för rökning som har rapporterats till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter ska inte offentliggöras. Dessa bestämmelser finns i 2 kap. 1 § förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Har du frågor?

Vid frågor om de uppgifter som vi gör offentliga, kan du kontakta oss via e-postadressen i kontaktrutan.

Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar om offentliggjorda produktanmälningar av örtprodukter för rökning.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan