Regleringen av tobaksvaror innebär bland annat att det ska finnas hälsovarningar på förpackningar för tobaksvaror samt att tillverkare och importörer ska lämna ingrediensrapporter till Folkhälsomyndigheten. (9 och 16 §§ tobakslagen)

Avgifter för tobaksvaror

Enligt tobakslagen tar Folkhälsomyndigheten ut tillsynsavgifter av tillverkare och importörer av tobaksvaror.

De som omfattas av avgifterna är tillverkare och importörer av tobaksvaror, som enligt tobakslagen och tobaksförordningen är skyldiga att lämna uppgifter till oss om

  • ingredienser, och kvantiteter av dessa ingredienser, i tobaksvaror
  • försäljningsvolymer m.m. av tobaksvaror.

Dessa bestämmelser om avgifter trädde i kraft från och med 1 augusti 2017. Uppgifter som lämnats in till oss (via EU-CEG) före 1 augusti 2017 omfattas inte av avgifterna.

Avgifter för återkallade tobaksvaror

Återkallade tobaksvaror kan komma att omfattas av avgifterna, om uppgifter för dessa tobaksvaror har lämnats in till oss 1 augusti 2017 eller senare.

Detaljerade bestämmelser om avgifterna

Vi arbetar nu med att ta fram föreskrifter för avgifterna och planerar att dessa ska vara klara under 2018. Exakt när avgifterna ska betalas in till oss och hur det ska gå till är därför ännu inte klart. Myndigheten kommer att informera berörda tillverkare och importörer av tobaksvaror när det blir aktuellt att betala in avgifterna och hur denna betalning ska gå till.