Rökfria miljöer

Rökning på balkong eller altan

 • Är det förbjudet att röka på altaner/balkonger till privatbostäder?

  Rökförbuden i tobakslagen omfattar inte privata bostäder eller andra lokaler för boende. I dessa boenden ingår eventuella altaner eller balkonger. Detta framgår av 5 § tobakslagen.

  Den som blir störd av tobaksrök i sin privata bostad bör i första hand kontakta sin hyresvärd alternativt styrelse om man bor i en bostadsrätt. Om rök kommer in i bostaden genom ventilationen eller genom otätheter mellan lägenheter är det möjligt att kontakta den kommunala förvaltningen för miljö- och hälsoskydd för vidare bedömning.

 • Är förbud mot rökning på balkonger med i förslaget till ny tobakslag?

  Nej, det finns inget förslag på att balkongrökning ska förbjudas. Regeringen har utrett om fler offentliga miljöer ska vara rökfria, men rökning på balkonger omfattades dock inte av den utredningen då det inte är en offentlig miljö.

 • Vad kan man som privatperson göra för att få till en lagändring?

  Det är regeringen som tar fram nya lagförslag, se information om lagstiftningsprocessen. Du bör därför vända dig till ansvarigt departement, i detta fall Socialdepartementet, för att ställa frågor om ny lagstiftning.

Märkning

Ingrediensrapportering

Karakteristisk smak, tillsatser m.m.

Försäljning till konsumenter

Övrigt