Frågor och svar om tobaksvaror

Här svarar myndigheten på några av de vanligaste frågorna som kommit in om tobaksvaror.

Rökning på balkong eller altan

  • Är det förbjudet att röka på altaner/balkonger till privatbostäder?

    Rökförbuden i tobakslagen omfattar inte privata bostäder eller andra lokaler för boende. I dessa boenden ingår eventuella altaner eller balkonger. Detta framgår av 6 kap. 4 § lagen om tobak och liknande produkter.

    Den som blir störd av tobaksrök i sin privata bostad bör i första hand kontakta sin hyresvärd alternativt styrelse om man bor i en bostadsrätt. Om rök kommer in i bostaden genom ventilationen eller genom otätheter mellan lägenheter är det möjligt att kontakta den kommunala förvaltningen för miljö- och hälsoskydd för vidare bedömning.

Märkning

Ingrediensrapportering

Karakteristisk smak, tillsatser m.m.

Försäljning till konsumenter

Övrigt

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan