Hur kan den som säljer tobaksvaror veta om varan är rapporterad till Folkhälsomyndigheten?

Det går att kontrollera genom de uppgifter om tobaksvaror som kommer att publiceras på myndighetens webbplats. (5 § tobaksförordningen)

För inrapporterade produkter se Offentliggjorda rapporter.