Vem får sälja tobaksvaror till konsumenter?

Ett försäljningsställe får bara sälja tobaksvaror om det är anmält till kommunen. (12 c-e §§ tobakslagen)

För mer information se Försäljning av tobaksvaror till konsumenter.