När ska uppgifterna lämnas in?

Beroende på vilken typ av rapportering det handlar om så skiljer sig rapporteringstidpunkten. (2 kap. 1, 4–6 och 11 §§, 3 kap. 1–2 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:45)
För detaljerade regler se Ingrediensrapportering för tobaksvaror
För detaljerade regler se Nya tobaksvaror