Vad är EU-CEG?

EU-CEG är en gemensam teknisk lösning som Europeiska kommissionen utformat för att underlätta inrapportering av ingredienser i bland annat tobaksvaror och örtprodukter för rökning.