Var lagras uppgifterna som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten?

Alla uppgifter som inkommer via EU-CEG kommer att lagras i ett datalagringsutrymme som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Det är endast behöriga personer på Folkhälsomyndigheten som har tillgång till uppgifterna. (6 § tobaksförordningen)