Varför ska Folkhälsomyndigheten offentliggöra uppgifter om ingredienser i tobaksvaror?

För att förbättra informationen till konsumenterna finns det krav i tobaksförordningen på myndigheten att offentliggöra de uppgifter som tillverkare och importörer skickar in till oss. Uppgifterna innehåller information om vilka tillsatser och dess mängd som finns i respektive rapporterad tobaksvara. (5 § tobaksförordningen)