Varför ska ingredienserna i tobaksvaror rapporteras till Folkhälsomyndigheten?

För att myndigheten ska säkerställa att tobaksvarorna följer regleringen av tillsatser. Ett av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att följa utvecklingen av produkterna på den svenska marknaden. (16 § tobakslagen)