Varför ska uppgifterna lämnas in så lång tid innan tobaksvaran blir tillgänglig för konsumenter?

Tiden behövs för att Folkhälsomyndigheten ska kunna kontrollera att de lämnade uppgifterna stämmer, och fastställa vilka uppgifter som ska offentliggöras på myndighetens webbplats. Myndigheten kan också behöva kontakta den som lämnat uppgifterna om det finns oklarheter i rapporteringen.