Vilket format ska användas för inlämnande av uppgifter?

All rapportering ska ske via EU-CEG. (1 kap. 5 § föreskrift HSLF-FS 2016:45)
För detaljerade regler se Ingrediensrapportering för tobaksvaror.