Får smaktillsatser finnas i delar till cigaretter och rulltobak?

Av föreskrifter och allmänna råd framgår att delar, exempelvis filter, papper, förpackningar och kapslar, till cigaretter och rulltobak som säljs eller på annat sätt erbjuds konsumenter i Sverige inte får innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigaretternas eller rulltobakens doft, smak eller rökintensitet. ( 8 § och allmänna råd Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror).

För mer information se Tillsatser i tobaksvaror (ej snus).