Får tobak eller nikotin finnas i filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak?

Nej, filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla nikotin eller tobak. (9 § föreskrift HSLF-FS 2016:42).

För mer information se Tillsatser i tobaksvaror (ej snus).