Hur ska de kombinerade hälsovarningarna bytas per årsbasis?

De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre uppsättningar. Varje uppsättning ska användas ett givet år och växlas på årsbasis. Detta regleras inte i detalj, vilket medför att det är upp till tillverkaren och importören att själv ansvara för att växla uppsättning. Produktionen av förpackningar kan vara styrande i beslutet när bilduppsättningen väl byts under året. Följande medföra att användandet av uppsättningen av de kombinerade hälsovarningarna och dess växling kommer skilja sig åt mellan olika tillverkare och importörer. Det medför att det kan finnas förpackningar för samma tobaksvara på försäljningsställena med kombinerade hälsovarningar från de olika uppsättningarna ute under samma år, även fast tillverkaren och importören har växlat uppsättning i sin produktion. (2 kap. 14 § föreskrift HSLF 2016:46)