Ska det vara en punkt i slutet av de hälsovarningar som ska tryckas på förpackningar till tobaksvaror?

Det ska inte vara någon punkt som avslutar de hälsovarningar som ska tryckas på förpackningar till tobaksvaror:

  • 2 kap. 2 § (Ingen punkt efter den allmänna varningen)
  • 2 kap. 3 § (Ingen punkt efter informationstexten)
  • 3 kap. 3 § (Ingen punkt efter den allmänna varningen)
  • 4 kap. 2 § (Ingen punkt efter hälsovarningen)
  • Bilaga I (Inga punkter efter varningstexterna)
  • Bilaga II (Ingen punkt efter rökavvänjningsinformationen)
    (föreskrift HSLF-FS 2016:46)