Vad är en hälsovarning?

Ett budskap som handlar om de negativa effekter som tobaksprodukter har på människors hälsa eller andra oönskade följder av användningen av dessa, inbegripet varningstexter, kombinerade hälsovarningar, allmänna varningar och informationstexter. (1 kap. 4 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)