Varför är det begränsat vad som får presenteras på en förpackning till en tobaksvara?

För att förhindra att förpackningarna vilseleder konsumenter, särskilt ungdomar, till exempel genom att skapa ett intryck av att produkten är mindre skadlig än andra produkter regleras vad som får presenteras på förpackningarna. Förpackningar får inte heller vilseleda konsumenterna genom att skapa föreställningar om fördelar i form av viktminskning, sexuell dragningskraft, social status, socialt liv eller personliga egenskaper. (9 a § tobakslagen).