Varför är innehållsdeklarationen borttagen på styckförpackningar till cigaretter?

Sedan den 20 maj 2016 är det förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningar med tobaksvaror eller örtprodukter för rökning. Samma regel gäller tobaksförpackningar i hela EU.

Skälet till att förbudet infördes är att informationen om halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på cigarettförpackningar fick en del konsumenter att tro att vissa cigaretter var mindre skadliga än andra. Borttagandet av denna information på förpackningen var inte avsett att antyda att dessa ämnen ändrats eller tagits bort ur cigaretterna. Dock kvarstår kravet på att cigaretter inte får avge mer än 10 mg tjära per cigarett, 1 mg nikotin per cigarett, 10 mg kolmonoxid per cigarett.

Det kommer även fortsättningsvis att gå att ta reda på vad tobaksvarorna innehåller, dock inte på förpackningen, utan det kommer framöver att istället gå att hitta på Folkhälsomyndighetens webbplats (9 a § i tobakslagen (1993:581), prop. 2015/16:82, sid 43).

Offentliga rapporter över rapporterade tobaksvaror

Informationsblad om varför uppgifter om halten tjära, nikotin och kolmonoxid är borttagen