Varför ska det på vissa tobaksvarors förpackningar finnas kombinerade hälsovarningar?

Bildvarningar förstärker budskapet i textvarningen. De nya kombinerade hälsovarningarna ska göra tobaksprodukter och tobaksbruk mindre lockande, särskilt för ungdomar. (9 § tobakslagen)