Varför ska förpackningar till tobaksvaror märkas med en hälsovarning?

En av de viktigaste anledningarna är att upplysa konsumenterna om riskerna med tobaksbruket. (9 § tobakslagen)