Vem ska märka förpackningarna med hälsovarningar?

Det är tillverkare och importörer som är ansvariga att förse förpackningar med hälsovarningar. (10 § tobakslagen)