Vilka färger ska användas för rökavvänjningsinformation på cigarillpaket?

Märkning av hälsovarningar på förpackningar till andra tobaksvaror för rökning, dit bl.a. cigariller räknas, regleras främst i 3 kap. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. I 2 § talas dels om allmänna hälsovarningar och i 3 § att i den allmänna varning som anges i 2 § ska en hänvisning till rökavvänjningsinformationen enligt bilaga 2 till föreskriften ingå. I 12 § anges bl.a. att de hälsovarningar som avses i kapitlet ska vara tryckta med typsnittet Helvetica med fet stil och tryckta i svart på vit bakgrund. Detta innebär vad gäller cigariller att också rökavvänjningsinformationen ska vara tryckt i svart på vit bakgrund.

Folkhälsomyndighet har inte meddelat vissa tobaksbolag dispens från kraven och har inte heller den möjligheten. Vid ett möte med branschen i maj 2016 meddelade Folkhälsomyndigheten att man inte tänkte genomföra några planerade operativa tillsynsaktiviteter under 2016 på grund av den korta ställtiden tillverkare och importörer hade fått för att märka sin produkter enligt de nya reglerna. Detta kan ha tolkats som att en dispens medgetts, men så är inte fallet.