Vilken rökavvänjningsinformation ska finnas på förpackningar till tobaksvaror för rökning?

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se
(3 kap. 3 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Observera att rökavvänjningsinformationen som återfinns i de kombinerade hälsovarningarna kan under en period utformas på annat sätt (2 kap. 13 § b) föreskrift HSLF-FS 2016:77)

För detaljerade regler se:
Märkning av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa
Märkning av övriga tobaksvaror för rökning