Har Folkhälsomyndigheten utfärdat några verkställighetsföreskrifter om tillsynsavgifterna?

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om avgifterna. Föreskrifterna trädde i kraft den 26 mars 2018.