Hur förhåller sig 18 b § till 18 c § tobakslagen?

Det rapporteringskrav som framkommer i 18 b–c §§ avser inte samma uppgifter. Bestämmelsen 18 b § gäller rapportering av de kostnader som tillverkare, partihandlare och importörer har haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring för tobaksvaror. Bestämmelsen 18 c § som är ny gäller för tillverkare och importörer av tobaksvaror som bland annat ska rapportera marknadsundersökningar, studier och rapporter om försäljningsvolymer per tobaksvara.