Hur kommer Folkhälsomyndigheten ta ut tillsynsavgifter?

Folkhälsomyndigheten har möjlighet att ta ut tillsynsavgifter gällande 16 och 18 §§ samt 18 c § av tillverkare och importörer av tobaksvaror.