När ska tillsynsavgifterna betalas in till Folkhälsomyndigheten?

Här hittar du information om avgifter för tobaksvaror.