När träder tillsynsavgifterna i kraft och vilka inlämnade uppgifter omfattas av avgifterna?

Bestämmelserna om avgifter i tobaksförordningen träder i kraft den 1 augusti 2017 (övergångsbestämmelse 1 tobaksförordningen). Det medför att de uppgifter som lämnas in till Folkhälsomyndigheten (via EU-CEG) från och med den 1 augusti 2017 omfattas av avgifterna. Uppgifter som lämnats in till Folkhälsomyndigheten (via EU-CEG) innan den 1 augusti 2017 omfattas inte av avgifterna.