Omfattas återkallade tobaksvaror av tillsynsavgifterna?

Avgifterna träder i kraft den 1 augusti 2017. Uppgifter som lämnats in innan den 1 augusti 2017 omfattas inte av avgifterna. Det skulle kunna vara möjligt att den återkallade tobaksvaran omfattas av det årliga inrapporteringskravet enligt 18 c § tobakslagen. Om uppgifter ska lämnas enligt 18 c § tobakslagen skulle en återkallad tobaksvara kunna omfattas av avgifterna enligt 9 § tobaksförordningen beroende på när dessa uppgifter lämnas in till Folkhälsomyndigheten.