Vem omfattas av tillsynsavgifterna?

Det är de tillverkare eller importör som lämnar uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror (16 § tobakslagen) och de tillverkare eller importör som lämnar in uppgifter om försäljningsvolymer m.m. (18 c § tobakslagen) via EU-CEG till Folkhälsomyndigheten som omfattas av avgifterna. (7–9 §§ tobaksförordningen)