Är det förbjudet att röka vattenpipa på exempelvis restauranger?

Vid användning av vattenpipa används olika rökmassor, där bland annat tobak kan ingå. Det är endast när tobak används vid rökning av vattenpipa som reglerna om rökfria miljöer i tobakslagen kan tillämpas. (1 § tobakslagen)