Omfattas örtprodukter för rökning av bestämmelserna om rökförbud i tobakslagen?

Nej, bestämmelserna om rökförbud i tobakslagen nämner inte örtprodukter för rökning. Enligt vad som framkommer i förarbeten omfattas således inte örtprodukter för rökning av dessa bestämmelser. (1 a § tobakslagen)