Är förbud mot rökning på balkonger med i förslaget till ny tobakslag?

Nej, det finns inget förslag på att balkongrökning ska förbjudas. Regeringen har utrett om fler offentliga miljöer ska vara rökfria, men rökning på balkonger omfattades dock inte av den utredningen då det inte är en offentlig miljö.