Vad kan man som privatperson göra för att få till en lagändring?

Det är regeringen som tar fram nya lagförslag, se information om lagstiftningsprocessen. Du bör därför vända dig till ansvarigt departement, i detta fall Socialdepartementet, för att ställa frågor om ny lagstiftning.