Tillsynsprotokoll rökfri skolgård

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett tillsynsprotokoll som ska fungera som stöd för kommunerna i deras tillsyn över rökförbudet på skolgårdar och motsvarande områden på förskolor och fritidshem.

Protokollet är för närvarande under revidering med anledning av den nya lagstiftningen. Vi planerar att publicera ett uppdaterat protokoll i början av 2020.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan