Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror införs i syfte att motverka den illegala handeln med tobaksvaror. Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att fastställa datum, plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Alla styckförpackningar med tobaksvaror, som släpps ut på marknaden, ska även vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Den illegala handeln med tobaksvaror ska motverkas genom att EU-gemensamma system för spårbarhet och säkerhetsmärkning införs. Med utgångspunkt i tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) och kompletterande EU-lagstiftning genomförs nu reglerna i Sverige.

Företaget Allexis s.r.o är utsedd som id-utfärdare för den svenska marknaden. I samband med att reglerna för spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs i Sverige ger regeringen Folkhälsomyndigheten, genom ändringar i tobaksförordningen, föreskriftsrätt och uppdrag inom bl.a. tillsyn och tillsynsvägledning.

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska vara på plats den:

  • 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak
  • 20 maj 2024 för alla andra tobaksvaror.

I kommissionens förordningar och genomförandebeslut framgår vilka övergångsbestämmelser som finns.

EU-kommissionens webbplats uppdateras löpande med information om genomförandet. Där finns bl.a. en så kallad stakeholder manual, på svenska handbok för berörda parter. Kommissionen har även lagt upp frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter.

Mer information om säkerhetsmärkning respektive nationell id-utfärdare.

Många vänder sig till Folkhälsomyndigheten med frågor kring systemet med spårbarhet och säkerhetsmärkning. Här finns sammanställt "frågor och svar" som främst vänder sig till tillverkare och importörer av tobak men även andra ekonomiska aktörer.

Läs mer

Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk (PDF, 919 kB)

Tillägg till Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 608 kB)

Ändring av Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 681 kB)

Information med anledning av Brexit

Den Europeiska Kommissionen har publicerat en skrivelse riktad till berörda aktörer med information om EU:s regler om hur tobaks­varor påverkas om Storbritannien lämnar EU avtalslöst. Om Storbritannien lämnar utan att utträdes­avtalet godkänts innebär det att landet formellt och praktiskt blir ett tredjeland i förhållande till EU. Det innebär, bland annat, att från den 1 november 2019 ska registreringar i spårbarhets­systemet göras som import eller export då tobaks­varor köps från eller säljs till Storbritannien.

Skrivelse: European Commission, Notice to Stakeholders, Brussels 7 October 2019

Skrivelsen är publicerad på Europeiska Kommissionen webbplats: Systems for tobacco traceability and security features

Information från regeringen

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan