Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror införs i syfte att motverka den illegala handeln med tobaksvaror. Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att fastställa datum, plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Alla styckförpackningar med tobaksvaror, som släpps ut på marknaden, ska även vara försedda med en säkerhetsmärkning.

Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Den illegala handeln med tobaksvaror ska motverkas genom att EU-gemensamma system för spårbarhet och säkerhetsmärkning införs. Med utgångspunkt i tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) och kompletterande EU-lagstiftning genomförs nu reglerna i Sverige.

Företaget Allexis s.r.o är utsedd som id-utfärdare för den svenska marknaden. Folkhälsomyndigheten har i tobaksförordningen, föreskriftsrätt och uppdrag inom bl.a. tillsyn och tillsynsvägledning.

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska vara på plats den:

  • 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak
  • 20 maj 2024 för alla andra tobaksvaror.

I kommissionens förordningar och genomförandebeslut framgår vilka övergångsbestämmelser som finns.

Här finns mer information om

Många vänder sig till Folkhälsomyndigheten med frågor kring systemet med spårbarhet och säkerhetsmärkning. Här finns sammanställt "frågor och svar" som främst vänder sig till tillverkare och importörer av tobak men även andra ekonomiska aktörer.

Mer information om Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Den Europeiska Kommissionens webbplats om spårbarhet och säkerhetsmärkning uppdateras löpande med viktig information till berörda aktörer. Kommissionen har sammanställt ett dokument med utdrag från minnesanteckningarna från möten i subgruppen för spårbarhet och säkerhetsmärkning (från februari 2018 fram till november 2019) samt frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Det är viktigt att alla händelser rapporteras i rätt ordning och att rätt information överförs till systemet på rätt sätt. Kommissionen har samlat vanliga misstag och hur de bör åtgärdas i en broschyr: EU:s system för spårbarhet av tobaksvaror: Vanliga rapporteringsfel.

Brexit

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och då inträdde den övergångsperiod som löper till slutet av 2020.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare.

Mer information om Brexit finns på Europeiska kommissionens hemsida och på Brexit och EU:s framtida relation med Storbritannien (regeringen.se). Direktlänk till Utträdesavtalet.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan