Alla styckförpackningar med tobaksvaror, som släpps ut på marknaden, ska även vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Den illegala handeln med tobaksvaror ska motverkas genom att EU-gemensamma system för spårbarhet och säkerhetsmärkning införs. Med utgångspunkt i tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) och kompletterande EU-lagstiftning genomförs nu reglerna i Sverige och Folkhälsomyndigheten tillförs flera nya uppdrag.

I samband med att reglerna för spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs i Sverige ger regeringen myndigheten, genom ändringar i tobaksförordningen, föreskriftsrätt och uppdrag inom bl.a. tillsyn och tillsynsvägledning. Folkhälsomyndigheten genomför just nu en upphandling av en leverantör som kommer att vara behörig id-utfärdare för den svenska marknaden. Avtal beräknas tecknas inom kort.

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska vara på plats den:

  • 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak
  • 20 maj 2024 för alla andra tobaksvaror.

I kommissionens förordningar och genomförandebeslut framgår vilka övergångsbestämmelser som finns.

EU-kommissionens webbplats uppdateras löpande med information om genomförandet. Där finns bl.a. en så kallad stakeholder manual, på svenska handbok för berörda parter.

Mer information om säkerhetsmärkning respektive nationell id-utfärdare.

Många vänder sig till Folkhälsomyndigheten med frågor kring systemet med spårbarhet och säkerhetsmärkning. Här finns sammanställt "frågor och svar" som främst vänder sig till tillverkare och importörer av tobak men även andra ekonomiska aktörer.

Läs mer

Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk (PDF, 919 kB)

Tillägg till Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 608 kB)

Ändring av Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 681 kB)