Folkhälsomyndigheten tillförs flera nya uppdrag inom området för spårbarhet och säkerhetsmärkning för tobaksvaror. Det framgår i den tobaksförordning som nu beslutats.

Regeringen har i tobaksförordningen gett myndigheten föreskriftsrätt och uppdrag inom bl.a. tillsyn och tillsynsvägledning. Folkhälsomyndigheten utnämns dessutom till id-utfärdare men väntas i enlighet med en proposition från regeringen få lagstöd för att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en privat aktör.

Propositionen som regeringen beslutade den 7 februari är nu överlämnad till riksdagen och föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska vara på plats den:

  • 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak
  • 20 maj 2024 för alla andra tobaksvaror.

EU-kommissionens webbplats uppdateras löpande med information om genomförandet. Där finns bland annat en så kallad stakeholder manual, på svenska handbok för berörda parter.

Myndigheten har tidigare fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att beslut ska kunna fattas om de svenska reglerna för säkerhetsmärkning och säkerställa att det finns en nationell id-utfärdare av identifieringskoder och unika identitetsmärkningar för tobaksvaror.

Mer information om säkerhetsmärkning respektive nationell id-utfärdare.

Läs mer

Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk (PDF, 919 kB)

Tillägg till Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 608 kB)

Ändring av Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 681 kB)