EU-kommissionens spårbarhet och säkerhetsmärkning

EU-kommissionen antog 2017-12-15 de rättsakter som är grunden för de system för spårbarhet och säkerhetsmärkning som ska införas inom EU.

Av informationen på kommissionens hemsida framgår att systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska vara genomförda 2019-05-20 för cigaretter och rulltobak samt 2024-05-20 för alla andra typer av tobaksvaror. De senare datumet ger små- och medelstora företag längre tid att anpassa sig till de nya reglerna och ger dem även möjlighet att dra nytta av de erfarenheter som gjorts av företag som redan anpassat verksamheten till systemen.

Kommissionens hemsida kommer att uppdateras kontinuerligt under de kommande veckorna med detaljerad information om spårbarhet och säkerhetsmärkning. De ämnesområden som informationen kommer att omfatta är:

  • Ansvarsfördelning per typ av intressent
  • Utnämning av ID issuer
  • Anmälda och godkända leverantörer av primary repository (de databaser som används av tillverkare och importörer)
  • Val och godkännande av leverantör för secondary repository (den databas som innehåller samtliga aktiviteter som registreras i systemet och i första hand används av ansvariga myndigheter)
  • Frågor och svar (Q&A)

Länkar till kommissionens hemsida

Systems for tobacco traceability and security features

Press release: Combatting illicit trade in tobacco products: Statement by Commissioner Andriukaitis on the EU's adoption of an EU-wide track and trace system

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan