Frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning

Generella frågor

Spårbarhet

Säkerhetsmärkning

  • Kan tillverkare ta fram ett eget säkerhetsmärke?

    Ja, tillverkare kan ta fram ett eget säkerhetsmärke. Det ska bestå av de äkthetsdetaljer som anges i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror, HSLF-FS 2019:4.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan