Vad är Folkhälsomyndighetens roll i systemet med spårbarhet och säkerhetsmärkning?

Myndigheten har utsetts till nationell id-utfärdare men får överlåta denna uppgift till enskild. Upphandling pågår och avtal förväntas vara undertecknat i april.

Myndigheten har föreskriftsrätt och uppdrag inom bland annat tillsyn och tillsynsvägledning i tobaksförordningen.

Myndigheten har ansvar för att fastställa krav på äkthetsdetaljer i säkerhetsmärkningen och att dessa kommuniceras och beslutas i tid. Myndigheten har beslutat föreskrifter om vilka äkthetsdetaljer som ska ingå i säkerhetsmärkningen (HSLF-FS 2019:4). Föreskrifterna gäller från och med 20 maj 2019 .

Myndigheten har utsetts till nationell handläggare för databassystemet.

Myndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärkning i 3 kap 7 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Myndigheten ansvarar för tillsyn över spårbarhet och säkerhetsmärkning enligt 3 kap 7-10 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i andra fall än när kommunen utövar tillsyn.