Kommer myndigheten att bjuda in till ytterligare informationsmöten?

Ja, myndigheten planerar att hålla ett informationsmöte i början av maj. Vi återkommer om datum.