Ska äkthetsdetaljerna finnas på ett och samma ställe på styckförpackningen?

Det finns inga sådana krav.