Kan tillverkare ta fram ett eget säkerhetsmärke?

Ja, tillverkare kan ta fram ett eget säkerhetsmärke. Det ska bestå av de äkthetsdetaljer som anges i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror, HSLF-FS 2019:4.