Finns det krav på hur säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningen?

Ja. Säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningen med fastsättning, tryckning eller i kombination av båda. Säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningen på ett sätt som möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras styckförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden och på ett sätt som skyddar den från att bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.