Måste alla äkthetsdetaljer kunna kontrolleras på plats?

Det finns inga sådana krav, men i Folkhälsomyndighetens val av äkthetsdetaljer har vi strävat efter att välja sådana som kan kontrolleras på plats utan att för den delen ge efter för en rimlig säkerhetsnivå. Det är därför intentionen att äkthetsdetaljerna ska kunna kontrolleras på plats. Det finns en osynlig äkthetsdetalj, Anti-Stokes-tryckfärger, som behöver särskild kontrollutrustning, till exempel IR-ljuskälla eller annan handhållen utrustning (scanner/beeper) beroende på den specifika utformningen av tryckfärgen.